มรดกที่กำลังดำเนินต่อไปของ “ครอบครัวศิริกุล”

ชายผู้ซึ่งพระเจ้าได้ใช้เพื่อเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสเตียนในประเทศไทย…ตลอดกาล

“แผ่นดินของพระเจ้าสำคัญกว่าแผ่นดินของข้าพเจ้า” 

ศาสนาจารย์ ยุทธศักดิ์ ศิริกุล

เป็นการยากที่จะเห็นคนๆหนึ่งที่เข้ามา ผู้ซึ่งพระหัตถ์ของพระเจ้าของเขาอยู่เหนือชีวิตเขาและใช้อย่างพิเศษ เพื่อเปลี่ยนทิศทางคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งตลอดกาล สำหรับประวัติศาสตร์ประเทศไทย ในวันหนึ่งคนไทยจะได้เล่าขานกันว่า….คนๆนั้นผู้ซึ่งพระเจ้าใช้เพื่อเปลี่ยนแปลง แท้จริงคือ“นก ยุทธศักดิ์ ศิริกุล”

กว่า 170 ปี ที่พระกิตติคุณได้เข้ามาในประเทศไทย และเป็น 170 กว่าปีที่ไม่มีการร่วมมือกัน ไว้ใจกัน และยิ่งกว่าทั้งหมดคือ ไม่มีความสนใจต่อกันระหว่างพี่น้องคริสเตียนไทย จนกระทั่ง “นก” ได้เข้ามา ท่านได้เข้ามาพร้อมกับนิมิตและภาระใจที่แรงกล้า ที่ซึ่งยากที่จะพบ เพื่อนำความเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางพระมหาบัญญัติและพระมหาบัญชา

และโดยการเจิมนิมิตและภาระใจที่พระเจ้าทรงประทานไว้ให้ ท่านได้รับการทรงยกชูขึ้น ในฐานะผู้นำแห่งความเป็นหนึ่ง ท่านท้าทายผู้เชื่อให้เข้ามารวมตัวกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อรับใช้พระเจ้า ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อจัดเตรียมทุกสิ่ง ทรงอยู่เคียงข้างในการก้าวไปข้างหน้าจนกว่าพระมหาบัญชาจะสำเร็จ นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงเริ่มต้นผ่านท่าน

และนี่คือสิ่งที่เราต้องร่วมมือกันและสานต่อ แม้ว่าท่านผู้เป็นทั้ง ผู้นำ พี่ชาย บิดา เพื่อนของเราผู้นี้ เสร็จสิ้นภารกิจที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำและได้กลับไปบ้านอันถาวรแล้ว มรดกของท่านและที่สำคัญกว่านั้นคือ ภารกิจจากพระเยซูยังคงต้องสืบทอดและเดินหน้าต่อไป ดังนั้น เราต้องส่งต่อและถ่ายทอดนิมิต 2020 คำอธิษฐานเพื่อ คริสเตียน 2 ล้านคน และนิมิต 2030 คำอธิษฐานเพื่อคริสตจักรใน 80,000 ตำบลในประเทศไทย

ดำเนินตามสิ่งที่ท่านได้สอนเอาไว้คือ ให้เราก้าวออกไปด้วยความเชื่อ และในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ จงเชื่อมั่นและรู้เสมอ …”โดยพระองค์ เราทำได้”

ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่พวกเราชาว TCCC คุ้นตามากที่สุด

คือภาพที่พี่นกพี่อุ๊จะอยู่เคียงข้างกันเสมอ พี่อุ๊จะคอยสนับสนุนเคียงข้างพี่นกเสมอ ทำให้พี่นกรับใช้ได้อย่างเต็มที่

ครอบครัวศิริกุลเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราในการรับใช้ ที่ทำให้เห็นว่า เมื่อภรรยาเป็นผู้สนับสนุนที่ดีทำให้สามีรับใช้ได้อย่างเต็มที่

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัว ศิริกุล