Action With Love

Action With Love 
ปฏิบัติการปันรักสู่สังคม

“การเกิดโรคโควิด19 ระบาดไปทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2019  มีผลทำให้เกิดการสูญเสีย และล้มตายของประชากรในโลกเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดการปลับตัว เปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต การทำงาน การสื่อสารและการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นอย่างมาก มีผลต่อคริสตจักร องค์กรคริสเตียนทั้งหลาย และองค์การ Thailand Campus Crusade for Christ ต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาการรับใช้ทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น และค้นหาวิธีที่เหมาะสมอื่น ๆ เพื่อให้การประกาศและสร้างสาวกดำเนินต่อไป

จากการระบาดของโรคในครั้งนี้ เราจึงได้เริ่มโครงการ “Action with love” ปฏิบัติการปันรักสู่สังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีภาระใจ ระดมสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบนี้ เป็นสําแดงความรักของพระเจ้าออกเป็นการกระทํา เพื่อให้คนทั้งปวงสรรเสริญพระเจ้าของเรา”

Action With Love ปฏิบัติการปันรักสู่สังคมโซนหอการค …

Action with love ปฏิบัติการปันรักสู่สังคม ภาคใต้ขอบคุณพ …
วันนี้ทีมอิสาน นำสิ่งของแจกจ่ายชุมชนบ้านดอนรุ่งเรืองและ …

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ร่วมกับ Unity ...
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ร่วมกับ Un …
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ร่วมกับ Un …
เข้าสู่วันที่ 8 แล้วกับปฏิบัติการปั่นรักสู่สังคม นี้คือ …

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ร่วมกับ ร้ …
เข้าสู่วันที่ 10 แล้วกับปฏิบัติการปั่นรักสู่สังคม นี่คื …

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ ActionWithLove ที่ชาโลมประจวบ ณ หมู …
เป็น 11 วันต่อเนื่องแล้วครับ ..แม้อากาศที่ร้อนจัดกว่า 4 …
เข้าสู่วันที่ 13 ครับ..วันนี้ที่เรือนจำฝาง.. เราส่งต่อค …

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการได้เข้าไปเยี่ยมเยียนและแบ่งปันกับ …