Action with love : ปฏิบัติการปันรักสู่สังคม

“การเกิดโรคโควิด19 ระบาดไปทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2019  มีผลทำให้เกิดการสูญเสีย และล้มตายของประชากรในโลกเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดการปลับตัว เปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต การทำงาน การสื่อสารและการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นอย่างมาก มีผลต่อคริสตจักร องค์กรคริสเตียนทั้งหลาย และองค์การ Thailand Campus Crusade for Christ ต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาการรับใช้ทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น และค้นหาวิธีที่เหมาะสมอื่น ๆ เพื่อให้การประกาศและสร้างสาวกดำเนินต่อไป

จากการระบาดของโรคในครั้งนี้ เราจึงได้เริ่มโครงการ “Action with love” ปฏิบัติการปันรักสู่สังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีภาระใจ ระดมสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบนี้ เป็นสําแดงความรักของพระเจ้าออกเป็นการกระทํา เพื่อให้คนทั้งปวงสรรเสริญพระเจ้าของเรา”

Action With Love ปฏิบัติการปันรักสู่สังคมโซนหอการค …

Action with love ปฏิบัติการปันรักสู่สังคม ภาคใต้ขอบคุณพ …

วันนี้ทีมอิสาน นำสิ่งของแจกจ่ายชุมชนบ้านดอนรุ่งเรืองและ …

<a …

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ร่วมกับ Unity ...

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ร่วมกับ Un …

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ร่วมกับ Un …

เข้าสู่วันที่ 8 แล้วกับปฏิบัติการปั่นรักสู่สังคม นี้คือ …<p …

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ร่วมกับ ร้ …

เข้าสู่วันที่ 10 แล้วกับปฏิบัติการปั่นรักสู่สังคม นี่คื …<p …

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ ActionWithLove ที่ชาโลมประจวบ ณ หมู …

เป็น 11 วันต่อเนื่องแล้วครับ ..แม้อากาศที่ร้อนจัดกว่า 4 …

เข้าสู่วันที่ 13 ครับ..วันนี้ที่เรือนจำฝาง.. เราส่งต่อค …<p …

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการได้เข้าไปเยี่ยมเยียนและแบ่งปันกับ …

<a class="" …

Great Commission

มัทธิว 28:18-20 THSV11   พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วต …

เราต้องการเข้าถึงนักศึกษาได้ง่ายขึ้น ผ่านช่องทาง Digita …

ค่ายอบรมผู้นำการประกาศและสร้างสาวกปีนี้เราตั้งชื่อว่า “ …

<a …

ความปรารถนาเดียวของพระเยซูคริสต์คือ การลงมาในโลกใบนี้เพ …

<a …

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ1ปีที่ผ่านมา ทีมจุฬาได้รับใช้พระเจ้า …

<a …

Life impact project ep.1

คุณซาร่า พัญษร นางงาม นางแบบที่มีประสบการณ์ชีวิตจริงกับพระเจ้า เมื่อรู้จักพระเจ้า ชีวิตได้รับการเปลี่ยน จึงมีชีวิตที่ส่งอิทธิพลชีวิตในด้านบวกผลต่อผู้คนมากมาย